РОЗРОБКА  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПЗ) 

 «АЕТА-Сервіс»  створює ефективні, масштабовані ІТ рішення,    
спрямовані на реалізацію бізнес-завдань клієнта.    

     

                                   СТРАТЕГІЯ  

   Стратегія припускає обстеження системи. Основне завдання обстеження - це оцінка реального об'єму проекту, його цілей і завдань, а також отримання визначень сутностей і функцій на високому рівні. На цьому етапі залучаються висококваліфіковані бізнес-аналітики, які мають постійний доступ до керівництва фірми; також передбачається тісна взаємодія з основними користувачами системи. Основне завдання такої взаємодії - отримати якомога повнішу інформацію про систему, однозначно зрозуміти вимоги замовника і передати цю інформацію у формалізованому виді розробникам. Як правило, інформація про систему може бути отримана на підставі ряду семінарів з керівництвом, розробниками і користувачами.

Підсумком етапу визначення стратегії стає документ, де чітко сформульоване наступне: що саме отримує замовник, якщо він погодиться фінансувати проект; графік виконання робіт; графік фінансування етапів робіт для великих проектів. Іншими словами, в результаті визначення стратегії розробник і замовник приймають рішення про продовження робіт на певних умовах з певними обов'язками сторін.

Слід виділити набір факторів, які мають бути обов'язково відображені в завершальному документі після проведення обстеження і аналізу діяльності підприємства :

 •  обмеження і критичні чинники, що впливають на проект;
 •  сукупність умов експлуатації майбутньої системи : архітектура, апаратні і програмні ресурси, зовнішні умови її функціонування;
 •  склад виконавців і робіт, що забезпечують функціонування системи;
 •  критичні терміни завершення етапів, форма здачі робіт;
 •  захист комерційної інформації;
 •  опис виконуваних системою функцій;
 •  інтерфейси і розподіл функцій між людиною і системою;
 •  вимоги до програмних і інформаційних компонент ПЗ;
 •  можливість потенційного розвитку системи в майбутньому.

АНАЛІЗ 

Етап аналізу припускає детальне дослідження бізнес-процесів (функцій, визначених на попередньому етапі) і інформації, необхідної для їх виконання. Цей етап дає інформаційну модель, а етап проектування, що йде за ним, - модель даних.
Уся інформація про систему, зібрана на етапі визначення стратегії, формалізується і уточнюється на етапі аналізу. Особливу увагу слід приділити повноті переданої інформації, аналізу інформації на несуперечність, а також пошуку інфармації, яка не використовується або дублюється. Як правило, замовник спочатку формує вимоги не до системи в цілому, а до окремих її компонент. На цьому ж етапі визначаються необхідні компоненти плану тестування.

ПРОЕКТУВАННЯ

На етапі проектування формується модель даних. Проектувальники отримують вхідні дані аналізу. Кінцевим продуктом етапу проектування є схема бази даних (якщо така існує в проекті) і набір специфікацій модулів системи (модель функцій).

У разі невеликого проекту одні і ті ж люди можуть виступати в ролі і аналітиків, і проектувальників, і розробників. Виникає питання, наскільки актуальна передача результатів самому собі. В принципі, досить актуальна, оскільки часто допомагає знайти, наприклад, не описані взагалі, нечітко описані, суперечливо описані компоненти системи і інші недоліки, сприяє запобіганню потенційних помилок, а також дасть можливість ще раз подумати.
Усі специфікації мають бути гранично точними. План тестування системи також допрацьовується на цьому етапі розробки. У багатьох проектах результати етапу проектування оформляються у вигляді єдиного документу - так званої технічної специфікації.
 Завданнями проектування є:

 •  розгляд результатів аналізу і перевірка їх повноти;
 •  семінари із замовником;
 •  визначення критичних ділянок проекту і оцінка обмежень проекту;
 •  визначення архітектури системи;
 •  ухвалення рішення про використання продуктів сторонніх розробників, а також про
   способи інтеграції і механізми обміну інформацією з цими продуктами;
 •  проектування сховища даних: модель бази даних;
 •  проектування процесів і коду: остаточний вибір засобів розробки, визначення інтерфейсів програм,
   відображення функцій системи на її модулі і визначення специфікацій модулів;
 •  визначення вимог до процесу тестування;
 •  визначення вимог безпеки системи.

РЕАЛІЗАЦІЯ 

При реалізації проекту важливо координувати групу розробників. Усі розробники повинні підкорятися суворим правилам контролю початкових тестів. Група розробників, отримавши технічний проект, починає писати код модулів. Основне їх завдання полягає в тому, щоб зрозуміти специфікацію : проектувальник написав, що потрібно зробити, розробник визначає, як це зробити.

На етапі розробки здійснюється тісна взаємодія проектувальників, розробників і груп тестувальників. У разі інтенсивної розробки тестувальник буквально нерозлучний з розробником, фактично стаючи членом групи розробки.
Найчастіше на етапі розробки міняються інтерфейси користувача. Це обумовлено, разом з іншим, періодичною демонстрацією модулів замовникові. Також можуть істотно змінюватися запити до даних.
Крім того, мають бути організовані сховища готових модулів проекту і бібліотек, які використовуються при складанні модулів. Це сховище постійно оновлюється. Контролювати процес обновлення повинна одна людина.

ТЕСТУВАННЯ

Групи тестування можуть притягуватися до співпраці вже на ранніх стадіях розробки проекту. Строго кажучи, комплексне тестування слід виділити в окремий етап розробки. Залежно від складності проекту тестування і виправлення помилок може займати третину загального часу роботи над проектом і навіть більше.
Тести систем розділяють на декілька категорій:

 •  автономні тести модулів; вони використовуються вже на етапі розробки компонентів системи і
   дозволяють відстежувати помилки окремих компонентів;
 •  тести зв'язків компонентів системи; ці тести також використовуються і на етапі розробки, і на етапі тестування, вони дозволяють  відстежувати правильність взаємодії і обміну інформацією компонентів системи;
 •  системний тест; він є основним критерієм приймання системи; як правило, це група тестів, що включає і
   автономні тести, і тести зв'язків і моделі; цей тест повинен відтворювати роботу усіх компонентів і функцій системи;
   основна мета цього тесту - внутрішнє приймання системи і оцінка її якості;
 •  приймально-здавальний тест; основне його призначення - здати систему замовникові; тут розробники часто знижують
   вимоги до системи в порівнянні з системним тестом, і причини цього цілком очевидні;
 •  тести продуктивності і навантаження; ця група тестів входить в системний тест, але гідна окремої згадки, оскільки
   саме ця група тестів являється основною для оцінки надійності системи 

У тести кожної групи обов'язково входять тести моделювання відмов.
Тут перевіряється реакція компонента, групи компонентів, системи в цілому на відмови виду :

 •  відмова окремого компоненту інформаційної системи;
 •  відмова групи компонентів інформаційної системи;
 •  відмова основних модулів інформаційної системи;
 •  відмова операційної системи;
 •  жорсткий збій (відмова живлення, жорстких дисків).

Ці тести дозволяють оцінити якість підсистеми відновлення коректного стану інформаційної системи і служать основним джерелом інформації для розробки стратегії відвертання негативних наслідків збоїв при промисловій експлуатації.

ВПРОВАДЖЕННЯ

Дослідна експлуатація перекриває процес тестування. Система рідко вводиться повністю. Як правило, це процес поступовий або ітераційний.
Введення в експлуатацію проходить як мінімум три стадії:

 •  первинне завантаження інформації;
 •  накопичення інформації;
 •  вихід на проектну потужність (тобто власне перехід до етапу експлуатації).

Первинне завантаження інформації ініціює досить вузький спектр помилок : в основному йдеться про проблеми розузгодження даних при завантаженні і про власні помилки завантажувачів. Тут вимагається застосувати методи контролю якості даних (інакше надалі наведені помилки обійдуться набагато дорожче). Це те, чого не було або не могло бути відстежено на тестових даних. Такі помилки мають бути виправлені якнайшвидше.
В період накопичення інформації з інформаційної системи виявляється найбільша кількість помилок, пов'язаних з розрахованим на багато користувачів доступом. Часто на етапі тестування їм не приділяється належної уваги - із-за складності моделювання і дорожнечі засобів автоматизації процесу. Друга категорія виправлень пов'язана з тим, що користувача не влаштовує інтерфейс. Тут не завжди треба виконувати абсолютно усі побажання користувача, інакше процес введення в експлуатацію буде нескінченним. В даний момент циклічні моделі і моделі із зворотним зв'язком етапів також дозволяють понизити витрати. Цей етап є також найбільш серйозним тестом - тестом схвалення
Вихід системи на проектну потужність в хорошому варіанті - це доведення дрібних помилок і рідкісні серйозні помилки.  

ЕКСПЛУАТАЦІЯ І ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА  

Тут останнім документом, від якого залежать розробники, є документ технічного приймання. Отже, проект зданий, розробка завершена, помилки, з якими замовник погодився, описані в документації, і в ідеалі сторони задоволені один одним. Документ також визначає необхідний персонал і необхідне устаткування для підтримки працездатності системи, а також умови порушення експлуатації продукту і відповідальність сторін. Окрім цього, якщо документ укладається між сторонами, він містить умови технічної підтримки.
Умови технічної підтримки і ситуації, які підпадають під поняття "Технічна підтримка", а також умови оплати визначаються, як правило, в окремому документі.

ПЕРЕВАГИ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
«АЕТА-Сервіс»  

1. Багатий досвід в області розробки програмного забезпечення 
На рахунку  "АЕТА-Сервіс" десятки успішно реалізованих проектів, з яких 90% було виконано в затверджені терміни і у рамках запланованого бюджету. За роки роботи наше підприємство накопило унікальний досвід розробки програмного забезпечення для замовників з різних галузей економіки і може запропонувати своїм клієнтам кращі міжнародні практики в області створення і впровадження інформаційних систем.

2. Гарантії якості ІТ-рішень
Компанія виконує проекти на високому рівні організації процесів по забезпеченню якості програмних продуктів, що розробляються. Виконання проекту включає підготовку повного комплекту документації по кожному етапу, полегшуючи тим самим впровадження, створюючи умови для заміни розробників у разі потреби і гарантуючи необхідну прозорість робіт для замовника.

3. Прозорість робіт на усіх етапах розробки програмного забезпечення 
Робота над проектом ведеться згідно чітко побудованій методології, яка може бути гнучко адаптована під процеси конкретної компанії, включаючи організацію виддаленої роботи фахівців і забезпечення замовникові доступу до внутрішніх систем  «АЕТА-Сервіс».

 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ НАШ ДОСВІД!