СТАТИСТИКА

 Компоненти банківської і цінової статистики інформаційно-аналітичної системи Міністерства економіки


  Науково-дослідна робота (НДР) "Дослідження, розробка і впровадження компонентів банківської і цінової статистики інформаційно-аналітичної системи Міністерства економіки України" (Державний реєстраційний номер № 0108U007788) виконана з метою вдосконалення і автоматизації процедур, пов'язаних з накопиченням і аналітичною обробкою цієї інформації, модернізації її єдиного централізованого сховища, надання користувачам системи загальнодоступного зручного у використанні інструментарію для відображення, аналітичної обробки і вивантаження інформації, а також результату її обробки.

 

Система складається з підсистем введення, зберігання, накопичення - бази даних і формування звітів.

Для введення необхідно встановити додаткове програмне забезпечення. 
База даних створена з використанням СУБД Microsoft SQL Server 2005.

   Система формування звітів є продуктом, призначеним для формування вибірок і звітів по певних значеннях, зберігання звітів локально на комп'ютері користувача у вигляді документів Microsoft Excel. Система є веб-частиною користувача, робота з Системою відбувається за допомогою будь-якого веб-браузеру, встановленого на комп'ютері користувача. Вхід в систему здійснюється через внутрішній веб-сайт Міністерства.