АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВА СИСТЕМА 

 (АІПС)  «Водій»


     Основною метою процесу є облік результатів іспитів на право управління ТЗ, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку і зберігання документів, що стосуються екзаменаційної роботи. Теоретичний і практичний іспити на право управління транспортними засобами усіх категорій приймаються екзаменаційними комісіями МРЕВ ДАІ. Іспити на право управління транспортними засобами приймаються як у осіб, що пройшли підготовку (перепідготовку) на право управління ТЗ в учбових закладах, так і екстерном. Результати складання іспитів заносяться в екзаменаційну картки водія. Особам, що здали теоретичний і практичний іспити, виписуються посвідчення водія відповідної категорії. Допускається повторна здача іспитів для осіб, які не склали теоретичний або практичний іспит в порядку, встановленому законодавством. Бланки посвідчень водія, тимчасові талони на право управління транспортним засобом зберігаються як документи строгої звітності.

ПРИКЛАДНЕ ПЗ включає задачі, які працюють з єдиною базою даних на файл-сервері.

         «ПАСПОРТИСТ»  
             Реалізує виконання наступних функцій :

 • Внесення кандидата у базу даних кандидатів на підставі поданих документів, із завчасною перевіркою у базі даних позбавлених посвідчень, з видачею списку раніше отриманих посвідчень водія.
 • Друк екзаменаційного листа, заяви (при необхідності).
 • Перегляд протоколу результатів іспитів.
 • Здійснює контроль допуску на іспит по ПДР.
 • Друк необхідних документів (посвідчення водія, талона попереджень).
 • Друк реєстрів видачі посвідчень водія.
 • Друк звітів роботи МРЕВ по видачі посвідчень водія за довільний період.
 • Пошук посвідчень водія за будь-якими параметрами.
 • Експорт даних з автошкіл.

  «ІНСПЕКТОР-ЕКЗАМЕНАТОР »   
      Реалізує наступні функції: 

 • Виконує повне управління роботою екзаменаційного класу.
 • Автоматична фіксація результатів іспиту у базі даних.
 • Контроль стану класу.
 • Перегляд протоколу результатів іспитів по ПДР за вибраний період.

  «КЕРІВНИК»  
      Виконує наступні функції:

 • Контроль за роботою фахівців (паспортистів і інспекторів).
 • Перегляд протоколів складання іспитів за будь-який період.
 • Нагляд за роботою екзаменаційного класу в реальному часі.
 • Ведення адміністративної роботи.

          «ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ КЛАС»  
             Реалізує складання іспитів по ПДР 

 • Звичайний іспит.
 • Тренувальний іспит.
 • Учбовий іспит.

 «ІНСПЕКТОР-КРИМІНАЛІСТ»  
Виконує наступні функції: 

 • Після запитів компетентних органів надає інформацію про усі посвідчення водія.
 • Контроль про позбавлення або втрату посвідчень водія.

 

«АЕТА-Сервіс»  розробила  програмне  забезпечення  для  автошкіл  «АВТОКЛАС»

          ПЗ  « АВТОКЛАС»  реалізує  навчання  ПДР  в  режимах:  

 • Звичайний іспит.
 • Тренувальний іспит.
 • Учбовий іспит.